Tag: Mwakazi death news

  • JOHNSON MWAKAZI [PHOTO | COURTESY]

    Johnson Mwakazi: I am alive!

    post_content); if (strlen($excerpt) > 100) { $excerpt = substr($excerpt, 0, 100); $excerpt = substr($excerpt, 0, strrpos($excerpt, ' ')); $excerpt .= '...'; } ?>